Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Ioel 2:23: Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară.

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 143 Ziua 144Ziua 145

Iov capitolul 10

1
M-am dezgustat de viaţă! Voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu.
2
Eu zic lui Dumnezeu: „Nu mă osândi! Arată-mi pentru ce Te cerţi cu mine!
3
Îţi place să chinuieşti, să dispreţuieşti făptura mâinilor Tale, în timp ce faci să-Ţi strălucească bunăvoinţa peste sfatul celor răi?
4
Oare ai ochi de carne, sau vezi cum vede un om?
5
Zilele Tale sunt ca zilele omului, şi anii Tăi ca anii lui,
6
ca să cercetezi fărădelegea mea şi să cauţi păcatul meu,
7
când ştii bine că nu sunt vinovat şi că nimeni nu mă poate scăpa din mâna Ta?
8
Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime… Şi Tu să mă nimiceşti!
9
Adu-Ţi aminte că Tu m-ai lucrat ca lutul; şi vrei din nou să mă prefaci în ţărână?
10
Nu m-ai muls ca laptele? Nu m-ai închegat ca brânza?
11
M-ai îmbrăcat cu piele şi carne, m-ai ţesut cu oase şi vine;
12
mi-ai dat bunăvoinţa Ta şi viaţa, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile şi paza Ta.
13
Iată totuşi ce ascundeai în inima Ta, iată, ştiu acum, ce aveai de gând:
14
că, dacă păcătuiesc, să mă pândeşti şi să nu-mi ierţi fărădelegea.
15
Dacă sunt vinovat, vai de mine! Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de ruşine şi cufundat în ticăloşia mea.
16
Şi dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmăreşti ca un leu, mă loveşti cu lucruri de mirat,
17
îmi pui înainte noi martori împotrivă, Îţi creşte mânia împotriva mea şi mă năpădeşti cu o droaie de nenorociri.
18
Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de aş fi murit, şi ochiul să nu mă fi văzut!
19
Aş fi ca şi cum n-aş fi fost, şi din pântecele mamei mele aş fi trecut în mormânt!”
20
Nu sunt zilele mele destul de puţine? Să mă lase dar, să plece de la mine, şi să răsuflu puţin,
21
înainte de a mă duce, ca să nu mă mai întorc,
22
în ţara întunericului şi a umbrei morţii, în ţara negurii adânci, unde domneşte umbra morţii şi neorânduiala şi unde lumina este ca întunericul!”

Iov capitolul 11

1
Ţofar din Naama a luat cuvântul şi a zis:
2
„Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns şi să creadă limbutul că are dreptate?
3
Vor face vorbele tale deşarte pe oameni să tacă? Şi-ţi vei bate joc de alţii, fără să te facă cineva de ruşine?
4
Tu zici: „Felul meu de a vedea este drept, şi sunt curat în ochii Tăi.” –
5
Ah! de ar vrea Dumnezeu să vorbească, de Şi-ar deschide buzele să-ţi răspundă
6
şi de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui, ale înţelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ţi răsplăteşte totuşi după fărădelegea ta.
7
Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic?
8
Cât cerurile-i de înaltă: ce poţi face? Mai adâncă decât Locuinţa morţilor: ce poţi şti?
9
Întinderea ei este mai lungă decât pământul şi mai lată decât marea.
10
Dacă apucă, dacă închide şi cheamă El la judecată, cine-L poate opri?
11
Căci El cunoaşte pe făcătorii de rele, vede uşor pe vinovaţi.
12
Omul dimpotrivă, are minte de nebun şi s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic!
13
Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile spre El.
14
Depărtează-te de fărădelege şi nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău.
15
Şi atunci, îţi vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare şi fără frică;
16
îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs.
17
Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineţii.
18
Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău şi vei vedea că te poţi odihni liniştit.
19
Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura, şi mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.
20
Dar ochii celor răi se vor topi; ei n-au loc de scăpare: moartea, iată nădejdea lor!”

Iov capitolul 12

1
Iov a luat cuvântul şi a zis:
2
„S-ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sunteţi voi şi că odată cu voi va muri şi înţelepciunea!
3
Am şi eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. Şi cine nu ştie lucrurile pe care le spuneţi voi?
4
Eu sunt de batjocura prietenilor mei, când cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocură!
5
Dispreţ în nenorocire! – iată zicerea celor fericiţi: dă brânci cui alunecă cu piciorul!
6
Jefuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că dumnezeul lor este în pumn.
7
Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune;
8
vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti.
9
Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?
10
El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.
11
Nu deosebeşte urechea cuvintele, cum gustă cerul gurii mâncărurile?
12
La bătrâni se găseşte înţelepciunea, şi într-o viaţă lungă e priceperea.
13
La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.
14
Ce dărâmă El, nu va fi zidit din nou; pe cine-l închide El, nimeni nu-l va scăpa.
15
El opreşte apele şi totul se usucă; El le dă drumul, şi pustiesc pământul.
16
El are puterea şi înţelepciunea; El stăpâneşte pe cel ce se rătăceşte sau rătăceşte pe alţii.
17
El ia robi pe sfetnici şi tulbură mintea judecătorilor.
18
El dezleagă legătura împăraţilor şi le pune o frânghie în jurul coapselor.
19
El ia robi pe preoţi; El răstoarnă pe cei puternici.
20
El taie vorba celor meşteri la vorbă; El ia mintea celor bătrâni.
21
El varsă dispreţul asupra celor mari; El dezleagă brâul celor tari.
22
El descoperă ce este ascuns în întuneric, El aduce la lumină umbra morţii.
23
El face pe neamuri să crească şi El le nimiceşte; El le întinde până departe şi El le aduce înapoi în hotarele lor.
24
El ia mintea căpeteniilor poporului, El îi face să rătăcească în pustiuri fără drum,
25
unde bâjbâie prin întuneric şi nu văd desluşit; El îi face să se clatine ca nişte oameni beţi.
© 2019 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.