If I be wicked
Iov 10:7
când ştii bine că nu sunt vinovat şi că nimeni nu mă poate scăpa din mâna Ta?
Iov 9:29
Şi dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba?
Iov 27:7
Vrăjmaşul meu să fie ca cel rău, şi potrivnicul meu ca cel nelegiuit!
Psalmi 9:17
Cei răi se întorc la Locuinţa morţilor: toate neamurile care uită pe Dumnezeu.
Isaia 3:11
Vai de cel rău! Lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui.
Isaia 6:5
Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!”
Maleahi 3:18
Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.
Romani 2:8
şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire.
Romani 2:9
Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
righteous
Iov 9:12
Dacă apucă El, cine-L va opri? Cine-I va zice: „Ce faci?”
Iov 9:15
Chiar dacă aş avea dreptate, nu I-aş răspunde. Nu pot decât să mă rog Judecătorului.
Iov 9:20
Oricâtă dreptate aş avea, gura mea mă va osândi; şi oricât de nevinovat aş fi, El mă va arăta ca vinovat.
Iov 9:21
Nevinovat! Sunt; dar nu ţin la viaţă, îmi dispreţuiesc viaţa.
Isaia 64:5
Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile Tale şi îşi aduc aminte de Tine. Dar Te-ai mâniat, pentru că am păcătuit: vom suferi noi veşnic sau putem fi mântuiţi?
Isaia 64:6
Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.
Luca 17:10
Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.”
I am full
Iov 21:6
Când mă gândesc, mă înspăimânt, şi un tremur îmi apucă tot trupul:
Iov 23:15
De aceea tremur înaintea Lui, şi când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de El.
see
Exod 3:7
Domnul a zis: „Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.
Psalmi 25:18
Uită-Te la ticăloşia şi truda mea şi iartă-mi toate păcatele mele.
Psalmi 119:153
Vezi-mi ticăloşia şi izbăveşte-mă, căci nu uit Legea Ta.
Plangerile lui Ieremia 1:20
Doamne, uită-Te la necazul meu. Lăuntrul meu fierbe, mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător. Afară sabia m-a lăsat fără copii, în casă, moartea.
Plangerile lui Ieremia 5:1-22
1
Adu-ţi aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat! Uită-Te şi vezi-ne ocara!
2
Moştenirea noastră a trecut la nişte străini, casele noastre, la cei din alte ţări!
3
Am rămas orfani, fără tată; mamele noastre sunt ca nişte văduve.
4
Apa noastră o bem pe bani, şi lemnele noastre trebuie să le plătim.
5
Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire şi, când obosim, nu ne dau odihnă.
6
Am întins mâna spre Egipt, spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine.
7
Părinţii noştri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele.
8
Robii ne stăpânesc, şi nimeni nu ne izbăveşte din mâinile lor.
9
Ne căutăm pâinea cu primejdia vieţii noastre, căci ne ameninţă sabia în pustiu.
10
Ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei.
11
Au necinstit pe femei în Sion, pe fecioare, în cetăţile lui Iuda.
12
Mai marii noştri au fost spânzuraţi de mâinile lor; bătrânilor nu le-a dat nicio cinste.
13
Tinerii au fost puşi să râşnească, şi copiii cădeau sub poverile de lemn.
14
Bătrânii nu se mai duc la poartă, şi tinerii au încetat să mai cânte.
15
S-a dus bucuria din inimile noastre, şi jalea a luat locul jocurilor noastre.
16
A căzut cununa de pe capul nostru! Vai de noi, căci am păcătuit!
17
Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii,
18
este din pricină că muntele Sionului este pustiit, din pricină că se plimbă şacalii prin el.
19
Dar Tu, Doamne, împărăţeşti pe vecie; scaunul Tău de domnie dăinuie din neam în neam!
20
Pentru ce să ne uiţi pe vecie şi să ne părăseşti pentru multă vreme?
21
Întoarce-ne la Tine, Doamne, şi ne vom întoarce! Dă-ne iarăşi zile ca cele de odinioară!
22
Să ne fi lepădat Tu de tot oare şi să Te fi mâniat Tu pe noi peste măsură de mult?