my days few
Iov 7:6
Zilele mele zboară mai iuţi decât suveica ţesătorului, se duc şi nu mai am nicio nădejde!
Iov 7:7
Adu-Ţi aminte, Dumnezeule, că viaţa mea este doar o suflare! Ochii mei nu vor mai vedea fericirea.
Iov 7:16
Le dispreţuiesc!… nu voi trăi în veci… Lasă-mă, căci doar o suflare mi-e viaţa!
Iov 8:9
Căci noi suntem de ieri şi nu ştim nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. –
Iov 9:25
Zilele mele aleargă mai iuţi decât un alergător; fug fără să fi văzut fericirea;
Iov 9:26
trec ca şi corăbiile cele iuţi, ca vulturul care se repede asupra prăzii.
Iov 14:1
Omul născut din femeie are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.
Psalmi 39:5
Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţine. (Oprire)
Psalmi 103:15
Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
Psalmi 103:16
Când trece un vânt peste ea, nu mai este, şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte.
cease
Iov 7:17-21
17
Ce este omul, ca să-Ţi pese atât de mult de el, ca să iei seama la el,
18
să-l cercetezi în toate dimineţile şi să-l încerci în toate clipele?
19
Când vei înceta odată să mă priveşti? Când îmi vei da răgaz să-mi înghit scuipatul?
20
Dacă am păcătuit, ce pot să-Ţi fac, Păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus ţintă săgeţilor Tale, de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi?
21
Pentru ce nu-mi ierţi păcatul şi pentru ce nu-mi uiţi fărădelegea? Căci voi adormi în ţărână, şi când mă vei căuta, nu voi mai fi!”
Iov 13:21
Trage-Ţi mâna de pe mine şi nu mă mai tulbura cu groaza Ta.
Psalmi 39:13
Abate-Ţi privirea de la mine şi lasă-mă să răsuflu, până nu mă duc şi să nu mai fiu!