Do not
Psalmi 6:1-4
1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. Pe harpa cu opt corzi. Un psalm al lui David.) Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta şi nu mă mustra cu urgia Ta.
2
Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc! Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele.
3
Sufletul mi-e îngrozit de tot; şi Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine?
4
Întoarce-Te, Doamne, izbăveşte-mi sufletul! Mântuieşte-mă, pentru îndurarea Ta!
Psalmi 25:7
Nu-Ţi aduce aminte de greşelile din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele; ci adu-Ţi aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!
Psalmi 38:1-8
1
(Un psalm al lui David. Spre aducere aminte.) Doamne, nu mă mustra în mânia Ta şi nu mă pedepsi în urgia Ta.
2
Căci săgeţile Tale s-au înfipt în mine, şi mâna Ta apasă asupra mea.
3
N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, din pricina mâniei Tale; nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu.
4
Căci fărădelegile mele se ridică deasupra capului meu; ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine.
5
Rănile mele miros greu şi sunt pline de coptură, în urma nebuniei mele.
6
Sunt gârbovit, peste măsură de istovit; toată ziua umblu plin de întristare.
7
Căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele şi n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea.
8
Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârşire; tulburarea inimii mele mă face să gem.
Psalmi 109:21
Iar Tu, Doamne Dumnezeule, lucrează pentru mine din pricina Numelui Tău, căci mare este bunătatea Ta; izbăveşte-mă!
Psalmi 143:2
Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta.
Romani 8:1
Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
shew me
Iov 8:5
Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic,
Iov 8:6
dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate.
Iov 34:31
Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu: „Am fost pedepsit, nu voi mai păcătui;
Iov 34:32
arată-mi ce nu văd; dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face”?
Psalmi 139:23
Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile!
Psalmi 139:24
Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!
Plangerile lui Ieremia 3:40-42
40
Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la Domnul.
41
Să ne înălţăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:
42
„Am păcătuit, am fost îndărătnici, şi nu ne-ai iertat!
Plangerile lui Ieremia 5:16
A căzut cununa de pe capul nostru! Vai de noi, căci am păcătuit!
Plangerile lui Ieremia 5:17
Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii,
1 Corinteni 11:31
Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.
1 Corinteni 11:32
Dar, când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.