seest thou
Iov 9:32
Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde şi să mergem împreună la judecată.
1 Samuel 16:7
Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”
Luca 16:15
Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.
Apocalipsa 1:14
Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului;