thy lies
Iov 13:4
Căci voi sunteţi nişte făuritori de minciuni, sunteţi cu toţii nişte doctori de nimic.
Iov 15:2
„Se cade să dea înţeleptul ca răspuns înţelepciune deşartă? Sau să-şi umfle pieptul cu vânt de răsărit?
Iov 15:3
Să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic şi prin cuvântări care nu slujesc la nimic?
Iov 24:25
Nu este aşa? Cine mă va dovedi de minciună, cine-mi va nimici cuvintele mele?”
mockest
Iov 12:4
Eu sunt de batjocura prietenilor mei, când cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocură!
Iov 13:9
Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi pe un om?
Iov 17:2
Sunt înconjurat de batjocoritori, şi ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor.
Iov 34:7
Este vreun om ca Iov, care să bea batjocura ca apa,
Psalmi 35:16
Scrâşnesc din dinţi împotriva mea împreună cu cei nelegiuiţi, cu secăturile batjocoritoare.
Ieremia 15:17
N-am şezut în adunarea celor ce petrec, ca să mă înveselesc cu ei: de frica puterii Tale, am stat singur la o parte, căci mă umplusem de mânie.
Iuda 1:18
Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite.
make thee
Psalmi 83:16
Acoperă-le faţa de ruşine, ca să caute Numele Tău, Doamne!
2 Tesaloniceni 3:14
Şi, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi să n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine.
Tit 2:8
de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi.