But oh that God would speak, and open his lips against thee;
Iov 23:3-7
3
Oh! Dacă aş şti unde să-L găsesc, dacă aş putea să ajung până la scaunul Lui de domnie,
4
mi-aş apăra pricina înaintea Lui, mi-aş umple gura cu dovezi.
5
Aş şti ce poate să răspundă, aş vedea ce are să-mi spună.
6
Şi-ar întrebuinţa El toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu; ci m-ar asculta negreşit.
7
Doar un om fără prihană ar vorbi cu El, şi aş fi iertat pentru totdeauna de Judecătorul meu.
Iov 31:35
Oh! de aş găsi pe cineva să m-asculte! Iată apărarea mea, iscălită de mine: să-mi răspundă Cel Atotputernic! Cine-mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu?
Iov 33:6-18
6
Înaintea lui Dumnezeu eu sunt semenul tău, şi eu, ca şi tine, am fost făcut din noroi.
7
Astfel frica de mine nu te va tulbura, şi greutatea mea nu te va copleşi.
8
Dar tu ai spus în auzul meu, şi am auzit sunetul cuvintelor tale:
9
„Sunt curat, sunt fără păcat, sunt fără prihană, nu este fărădelege în mine.
10
Şi Dumnezeu caută pricină de ură împotriva mea, mă socoteşte vrăjmaş al Lui;
11
îmi pune picioarele în butuci, îmi pândeşte toate mişcările.”
12
Îţi voi răspunde că aici n-ai dreptate, căci Dumnezeu este mai mare decât omul.
13
Vrei dar să te cerţi cu El, pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui?
14
Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama.
15
El vorbeşte prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor.
16
Atunci El le dă înştiinţări şi le întipăreşte învăţăturile Lui,
17
ca să abată pe om de la rău şi să-l ferească de mândrie,
18
ca să-i păzească sufletul de groapă şi viaţa de loviturile sabiei.
Iov 38:1
Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:
Iov 38:2
„Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?
Iov 40:1-5
1
Domnul a vorbit lui Iov şi a zis:
2
„Eşti încredinţat acum tu, care vorbeşti împotriva Celui Atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?”
3
Iov a răspuns Domnului, şi a zis:
4
„Iată, eu sunt prea mic; ce să-Ţi răspund? Îmi pun mâna la gură.
5
Am vorbit o dată, şi nu voi mai răspunde; de două ori, şi nu voi mai adăuga nimic.”
Iov 40:8-5
Iov 42:7
După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea s-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit aşa de drept de Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.