discovereth
Iov 11:6
şi de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui, ale înţelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ţi răsplăteşte totuşi după fărădelegea ta.
Iov 28:20-23
20
De unde vine atunci înţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii?
21
Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului.
22
Adâncul şi moartea zic: „Noi am auzit vorbindu-se de ea.”
23
Dumnezeu îi ştie drumul, El îi cunoaşte locuinţa.
2 Imparati 6:12
Unul din slujitorii săi a răspuns: „Nimeni, împărate, domnul meu; dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosteşti în odaia ta de culcare.”
Psalmi 44:21
n-ar şti Dumnezeu lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele inimii?
Psalmi 139:12
Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina.
Daniel 2:22
El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina.
Matei 10:26
Aşa că, să nu vă temeţi de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut.
1 Corinteni 2:10
Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
1 Corinteni 4:5
De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.
bringeth
Iov 3:5
S-o cuprindă întunericul şi umbra morţii, nori groşi să vină peste ea, şi neguri de peste zi s-o înspăimânte!
Iov 24:17
Pentru ei, dimineaţa este umbra morţii, şi când o văd, simt toate spaimele morţii.
Iov 34:22
Nu este nici întuneric, nici umbră a morţii, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
Amos 5:8
El a făcut Cloşca cu pui şi Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră; El cheamă apele mării şi le varsă pe faţa pământului: Domnul este numele Lui.
Luca 1:79
ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!”