He taketh
Iov 12:20
El taie vorba celor meşteri la vorbă; El ia mintea celor bătrâni.
Iov 17:4
Căci le-ai încuiat inima în faţa priceperii. De aceea nici nu-i vei lăsa să biruie.
Isaia 6:9
El a zis atunci: „Du-te şi spune poporului acestuia: „Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe!”
Isaia 6:10
Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine, şi să nu fie tămăduit.”
Isaia 19:1
Prorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călăreşte pe un nor repede şi vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea Lui şi li se îndoaie inima egiptenilor în ei.
Daniel 4:16
Inima lui de om i se va preface într-o inimă de fiară şi vor trece şapte vremuri peste el.
Daniel 4:33
Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadneţar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului şi unghiile, ca ghearele păsărilor.
Osea 7:11
Ci Efraim a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere; ei cheamă Egiptul şi aleargă în Asiria.
and causeth
Psalmi 107:4
Ei pribegeau prin pustiu, umblau pe căi neumblate, şi nu găseau nicio cetate, unde să poată locui.
Psalmi 107:40
El varsă dispreţul peste cei mari şi-i face să pribegească prin pustiuri fără drum,