And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.
Luca 1:58
Vecinii şi rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare faţă de ea şi se bucurau împreună cu ea.
Geneza 21:6
Şi Sara a zis: „Dumnezeu m-a făcut de râs: oricine va auzi va râde de mine.”
Proverbe 15:20
Un fiu înţelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit dispreţuieşte pe mama sa. –
Proverbe 23:15
Fiule, dacă-ţi va fi inima înţeleaptă, inima mea se va bucura,
Proverbe 23:24
Tatăl celui neprihănit se înveseleşte, şi cel ce dă naştere unui înţelept se bucură.