into
Iosua 10:40
Iosua a bătut astfel toată ţara, muntele, partea de miazăzi, câmpia şi costişele, şi a bătut pe toţi împăraţii; n-a lăsat să scape nimeni şi a nimicit cu desăvârşire tot ce avea suflare, cum poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel.
Iosua 15:48-59
48
Pe munte: Şamir, Iatir, Soco,
49
Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,
50
Anab, Eştemo, Anim,
51
Gosen, Holon şi Ghilo; unsprezece cetăţi şi satele lor.
52
Arab, Duma, Eşean,
53
Janum, Bet-Tapuah, Afeca,
54
Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, şi Ţior; nouă cetăţi şi satele lor.
55
Maon, Carmel, Zif, Iuta,
56
Iizreel, Iocdeam, Zanoah,
57
Cain, Ghibeea şi Timna; zece cetăţi şi satele lor.
58
Halhul, Bet-Ţur, Ghedor,
59
Maarat, Bet-Anot şi Eltecon; şase cetăţi şi satele lor.
Iosua 21:9-11
9
Au dat din seminţia fiilor lui Iuda şi din seminţia fiilor lui Simeon următoarele cetăţi numite pe nume
10
şi care au fost ale fiilor lui Aaron dintre familiile chehatiţilor şi ale fiilor lui Levi, căci ei au ieşit cei dintâi la sorţi.
11
Le-au dat Chiriat-Arba, sau Hebronul, pe muntele lui Iuda, şi locul dimprejur: Arba era tatăl lui Anac.