put
Luca 18:14
Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi oricine se smereşte va fi înălţat.”
1 Samuel 2:4
Arcul celor puternici s-a sfărâmat, şi cei slabi sunt încinşi cu putere.
1 Samuel 2:6-8
6
Domnul omoară şi învie, El coboară în Locuinţa morţilor şi El scoate de acolo.
7
Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă,
8
El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit. Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari. Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă; căci ai Domnului sunt stâlpii pământului şi pe ei a aşezat El lumea.
Iov 5:11-13
11
El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi.
12
El nimiceşte planurile oamenilor vicleni, şi mâinile lor nu pot să le împlinească.
13
El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor, şi planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate:
Iov 34:24-28
24
El zdrobeşte pe cei mari fără cercetare şi pune pe alţii în locul lor.
25
Căci El cunoaşte faptele lor: noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiţi.
26
Îi loveşte ca pe nişte nelegiuiţi, în faţa tuturor.
27
Abătându-se de la El şi părăsind toate căile Lui,
28
ei au făcut să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului. I-au îndreptat luarea aminte la strigătul celui nenorocit.
Psalmi 107:40
El varsă dispreţul peste cei mari şi-i face să pribegească prin pustiuri fără drum,
Psalmi 107:41
dar ridică pe cel lipsit, izbăveşte pe cel nevoiaş şi înmulţeşte familiile ca pe nişte turme.
Psalmi 113:6-8
6
El Îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ.
7
El ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit din gunoi,
8
ca să-i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.
Eclesiastul 4:14
căci el poate să iasă din temniţă ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăţia celui din urmă.
Ezechiel 17:24
Şi toţi copacii de pe câmp vor şti că Eu, Domnul, am coborât copacul care se înălţa şi am înălţat copacul care era plecat; că Eu am uscat copacul cel verde şi am înverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit şi voi şi face.”
Amos 9:11
În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară,
Marcu 6:3
Nu este Acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt surorile Lui aici între noi?” Şi găseau o pricină de poticnire în El.
Iacov 1:9
Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălţarea lui.
Iacov 1:10
Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii.
Iacov 4:10
smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.