laid
Luca 2:19
Maria păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei.
Luca 2:51
Apoi S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret şi le era supus. Mama Sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei.
Luca 9:44
„Voi ascultaţi bine ce vă spun: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor!”
Geneza 37:11
Fraţii săi au început să-l pizmuiască; dar tatăl său a ţinut minte lucrurile acestea.
Psalmi 119:11
Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
And the
Luca 1:80
Iar pruncul creştea şi se întărea în duh. Şi a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.
Luca 2:40
Iar Pruncul creştea şi Se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El.
Geneza 39:2
Domnul a fost cu Iosif, aşa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul.
Judecatori 13:24
Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, şi Domnul l-a binecuvântat.
Judecatori 13:25
Şi Duhul Domnului a început să-l mişte la Mahane-Dan, între Ţorea şi Eştaol.
1 Samuel 2:18
Samuel făcea slujba înaintea Domnului; şi copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in.
1 Samuel 16:18
Unul din slujitori a luat cuvântul şi a zis: „Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betleemitul, care ştie să cânte; el este şi un om tare şi voinic, un războinic, vorbeşte bine, este frumos la chip, şi Domnul este cu el.”
1 Imparati 18:46
Şi mâna Domnului a venit peste Ilie, care şi-a încins mijlocul şi a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Izreel.
Psalmi 80:17
Mâna Ta să fie peste omul dreptei Tale, peste fiul omului pe care Ţi l-ai ales!
Psalmi 89:21
Mâna Mea îl va sprijini, şi braţul Meu îl va întări.
Faptele Apostolilor 11:21
Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul.