the child
Luca 1:15
Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale.
Luca 2:40
Iar Pruncul creştea şi Se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El.
Luca 2:52
Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
Judecatori 13:24
Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, şi Domnul l-a binecuvântat.
Judecatori 13:25
Şi Duhul Domnului a început să-l mişte la Mahane-Dan, între Ţorea şi Eştaol.
1 Samuel 3:19
Samuel creştea, Domnul era cu el şi n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele Sale.
1 Samuel 3:20
Tot Israelul, de la Dan până la Beer-Şeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului.
and was
Matei 3:1
În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii.
Matei 11:7
Pe când se duceau ei, Isus a început să vorbească noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie clătinată de vânt?
Marcu 1:3
glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările”,
Marcu 1:4
a venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.
his
Ioan 1:31
Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.”