wounded
Psalmi 88:4
Sunt pus în rândul celor ce se coboară în groapă, sunt ca un om care nu mai are putere.
Ieremia 51:52
„De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când îi voi pedepsi idolii, şi în toată ţara lui vor geme răniţii.
Plangerile lui Ieremia 2:12
Ei ziceau către mamele lor: „Unde este pâine şi vin?” Şi cădeau leşinaţi ca nişte răniţi pe uliţele cetăţii, îşi dădeau sufletul la pieptul mamelor lor.
Ezechiel 30:24
În schimb, voi întări braţele împăratului Babilonului şi-i voi pune o sabie în mână; iar braţele lui faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniţi de moarte.