two pence
Matei 20:2
S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi şi i-a trimis la vie.
the host
Romani 16:23
Gaiu, gazda mea şi a întregii biserici, vă trimite sănătate. – Erast, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot aşa şi fratele Cuart.
whatsoever
Luca 14:13
Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi.
Proverbe 19:17
Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea. –