these
Ioan 2:13
Paştile iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.
Ioan 4:3
Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Galileea.
Ioan 7:3
Fraţii Lui I-au zis: „Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci.
and baptized
Ioan 3:26
Au venit deci la Ioan şi i-au zis: „Învăţătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan şi despre care ai mărturisit tu, iată că botează, şi toţi oamenii se duc la El.”
Ioan 4:1
Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan.
Ioan 4:2
Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui.