That no flesh should glory in his presence.
1 Corinteni 1:31
pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul.”
1 Corinteni 4:7
Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?
1 Corinteni 5:6
Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?
Psalmi 49:6
Ei se încred în avuţiile lor şi se fălesc cu bogăţia lor cea mare.
Isaia 10:15
Se făleşte oare securea împotriva celui ce se slujeşte de ea? Sau se mândreşte ferăstrăul faţă de cel ce-l mânuieşte? Ca şi cum nuiaua ar mişca pe cel ce o ridică, parcă toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn!
Ieremia 9:23
Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui.
Romani 3:19
Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.
Romani 3:27
Unde este, dar, pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinţei.
Romani 4:2
Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.
Romani 15:17
Eu, dar, mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.
Efeseni 2:9
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.