Surely
Psalmi 16:3
Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.
Psalmi 119:63
Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.
Zaharia 8:23
Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei şi-i vor zice: „Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!”