tarry
Deuteronom 2:15
Mâna Domnului a fost împotriva lor ca să-i nimicească din mijlocul taberei, până ce au pierit.
Judecatori 2:15
Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul şi cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare.
1 Samuel 5:11
Şi au trimis şi au strâns pe toţi domnitorii filistenilor şi au zis: „Trimiteţi înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel; să se întoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare, pe noi şi poporul nostru.” Căci în toată cetatea era o groază de moarte, şi mâna lui Dumnezeu apăsa cu putere.
Iov 19:21
Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei! Căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit.
Psalmi 32:4
Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. (Oprire)
Psalmi 38:2
Căci săgeţile Tale s-au înfipt în mine, şi mâna Ta apasă asupra mea.
Psalmi 39:9
Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi.
Psalmi 39:10
Abate-Ţi loviturile de la mine! Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale.