When
Faptele Apostolilor 21:14
Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit şi am zis: „Facă-se voia Domnului!”
was stedfastly minded
Faptele Apostolilor 2:42
Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
Efeseni 6:10
Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.