the Almighty
Geneza 17:1
Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană.
Geneza 43:14
Dumnezeul cel Atotputernic să vă facă să căpătaţi trecere înaintea omului aceluia şi să lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru şi pe Beniamin! Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu!”
Iov 5:17
Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
Iov 11:7
Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic?
Apocalipsa 1:8
„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”
Apocalipsa 21:22
În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca şi Mielul sunt Templul ei.
dealt
Iov 6:4
Căci săgeţile Celui Atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge otrava, şi groaza Domnului bagă fiori în mine!
Iov 19:6
Atunci să ştiţi că Dumnezeu mă urmăreşte şi mă înveleşte cu laţul Lui.
Psalmi 73:14
căci în fiecare zi sunt lovit şi în toate dimineţile sunt pedepsit.
Psalmi 88:15
Din tinereţe, sunt nenorocit şi trag să mor, sunt cuprins de spaimele Tale şi nu ştiu ce să mai fac.
Isaia 38:13
Am strigat până dimineaţa; ca un leu, îmi zdrobise toate oasele! Până deseară îmi vei pune capăt!
Plangerile lui Ieremia 3:1-20
1
Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua urgiei Lui.
2
El m-a dus, m-a mânat în întuneric, şi nu în lumină.
3
Numai împotriva mea Îşi întinde şi Îşi întoarce mâna, toată ziua.
4
Mi-a prăpădit carnea şi pielea şi mi-a zdrobit oasele.
5
A făcut zid împrejurul meu şi m-a înconjurat cu otravă şi durere.
6
Mă aşază în întuneric ca pe cei morţi pentru totdeauna.
7
M-a înconjurat cu un zid, ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.
8
Să tot strig şi să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primeşte rugăciunea.
9
Mi-a astupat calea cu pietre cioplite şi mi-a strâmbat cărările.
10
Mă pândeşte ca un urs şi ca un leu într-un loc ascuns.
11
Mi-a abătut căile, şi apoi S-a aruncat pe mine şi m-a pustiit.
12
Şi-a încordat arcul şi m-a pus ţintă săgeţii Lui.
13
În rărunchi mi-a înfipt săgeţile din tolba Lui.
14
Am ajuns de râsul poporului meu şi toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei.
15
M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.
16
Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre, m-a acoperit cu cenuşă.
17
Mi-ai luat pacea, şi nu mai cunosc fericirea.
18
Şi am zis: „S-a dus puterea mea de viaţă şi nu mai am nicio nădejde în Domnul.” –
19
Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin şi la otravă!
20
Când îşi aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.
Evrei 12:11
Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii.