Ephrathites
Geneza 35:19
Rahela a murit şi a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.
1 Samuel 1:1
Era un om din Ramataim-Ţofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf, efratit.
1 Samuel 17:21
Israel şi filistenii s-au aşezat în şiruri de bătaie, oştire către oştire.
Mica 5:2
„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”