kinsman
Rut 3:2
Şi acum Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzul în arie.
Rut 3:12
Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine.
a mighty
Deuteronom 8:17
Vezi să nu zici în inima ta: „Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.”
Deuteronom 8:18
Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.
Iov 1:3
Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază din toţi locuitorii Răsăritului.
Iov 31:25
dacă m-am îngâmfat de mărimea averilor mele, de mulţimea bogăţiilor pe care le dobândisem;
Boaz
Rut 4:21
Salmon a fost tatăl lui Boaz; Boaz a fost tatăl lui Obed;
Judecatori 12:8-10
8
După el, a fost judecător în Israel Ibţan din Betleem.
9
El a avut treizeci de fii, a măritat treizeci de fete în afară şi a adus pentru fiii lui treizeci de fete de afară. El a fost judecător în Israel şapte ani;
10
apoi Ibţan a murit şi a fost îngropat în Betleem.
1 Cronici 2:10-12
10
Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda.
11
Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.
12
Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
Matei 1:5
Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;
Luca 3:32
fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,