So she kept fast by the maidens of Boaz to glean unto the end of barley harvest and of wheat harvest; and dwelt with her mother in law.
Proverbe 6:6-8
6
Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!
7
Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân;
8
totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.
Proverbe 13:1
Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. –
Proverbe 13:20
Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. –
1 Corinteni 15:33
Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”.
Efeseni 6:1-3
1
Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.
2
„Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă –
3
„ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”