I pray
Proverbe 15:33
Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei. –
Proverbe 18:23
Săracul vorbeşte rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. –
Matei 5:3
„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
Efeseni 5:21
Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.
1 Petru 5:5
Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”
1 Petru 5:6
Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.
continued
Proverbe 13:4
Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură. –
Proverbe 22:29
Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.
Eclesiastul 9:10
Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!
Romani 12:11
În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.
Galateni 6:9
Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.