Let it not
Eclesiastul 7:1
Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii, decât ziua naşterii.
Romani 12:17
Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.
Romani 14:16
Nu faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău.
1 Corinteni 10:32
Să nu fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu.
2 Corinteni 8:21
Căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor.
1 Tesaloniceni 5:22
Feriţi-vă de orice se pare rău.
1 Petru 2:12
Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.