Sit still
Psalmi 37:3-5
3
Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie.
4
Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
5
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,
Isaia 28:16
de aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.
Isaia 30:7
Căci ajutorul Egiptului nu este decât deşertăciune şi nimic; de aceea eu numesc lucrul acesta: „Zarvă fără nicio ispravă.”