uncover his feet
1 Tesaloniceni 5:22
Feriţi-vă de orice se pare rău.