and did
Exod 20:12
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
Proverbe 1:8
Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
Ioan 2:5
Mama Lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice.”
Ioan 15:14
Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.