begat Ram
1 Cronici 2:9
Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).
1 Cronici 2:10
Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda.
Matei 1:4
Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;
Luca 3:33
fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,