Salmon
1 Cronici 2:11
Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.
Salma
Matei 1:5
Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;
Luca 3:32
fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,
and Boaz
1 Cronici 2:12
Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
Matei 1:5
Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;
Luca 3:32
fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,