Jesse
1 Samuel 16:1
Domnul a zis lui Samuel: „Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi cornul cu untdelemn şi du-te; te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales ca împărat.”
Isaia 11:1
Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui.
David
1 Cronici 2:15
pe Oţem, al şaselea; pe David, al şaptelea.
Matei 1:6
Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;
Luca 3:31
fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,