refused
Proverbe 1:10
Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!
Proverbe 2:10
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
Proverbe 2:16-19
16
ca să te scape şi de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează vorbe ademenitoare,
17
care părăseşte pe bărbatul tinereţii ei şi uită legământul Dumnezeului ei.
18
Căci casa ei coboară la moarte, şi drumul ei duce la cei morţi:
19
niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce şi nu mai găseşte cărările vieţii.
Proverbe 5:3-8
3
Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul;
4
dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri.
5
Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor.
6
Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge.
7
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele:
8
depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei,
Proverbe 6:20-25
20
Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale:
21
leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât.
22
Ele te vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat şi îţi vor vorbi la deşteptare!
23
Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.
24
Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine.
25
N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei.
Proverbe 6:29-25
Proverbe 6:32-25
Proverbe 6:33-25
Proverbe 7:5
ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare.
Proverbe 7:25-27
25
Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei.
26
Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea.
27
Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii.
Proverbe 9:13-18
13
Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic.
14
Ea şade totuşi la uşa casei sale, pe un scaun, pe înălţimile cetăţii,
15
ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă:
16
„Cine este prost, să vină aici!” Iar celui fără minte îi zice:
17
„Apele furate sunt dulci, şi pâinea luată pe ascuns este plăcută!”
18
El nu ştie că acolo sunt morţii şi că oaspeţii ei sunt în văile Locuinţei morţilor.
Proverbe 22:14
Gura curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. –
Proverbe 23:26-28
26
Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.
27
Căci curva este o groapă adâncă, şi străina o fântână strâmtă.
28
Ea pândeşte ca un hoţ şi măreşte între oameni numărul celor stricaţi.
my master
Proverbe 18:24
Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate. –