Fetch me
Geneza 21:15
Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiş
Geneza 24:17
Robul a alergat înaintea ei şi a zis: „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta.”
Ioan 4:7
A venit o femeie din Samaria să scoată apă. „Dă-Mi să beau”, i-a zis Isus.
2 Corinteni 11:27
în osteneli şi necazuri, în privegheri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte!
Evrei 11:37
au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi –