into a loft
2 Imparati 4:10
Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, şi să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun şi un sfeşnic, ca să stea acolo când va veni la noi.”
2 Imparati 4:21
Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis uşa după ea şi a ieşit.
2 Imparati 4:32
Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul, culcat în patul lui.
Faptele Apostolilor 9:37
În vremea aceea, s-a îmbolnăvit şi a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus.