no king
Geneza 25:23
Şi Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău, şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.”
Geneza 27:40
Vei trăi din sabia ta şi vei sluji fratelui tău; dar, când te vei răscula, vei scutura jugul lui de pe gâtul tău!”
Geneza 36:31-43
31
Iată împăraţii care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel. –
32
Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom; şi numele cetăţii lui era Dinhaba. –
33
Bela a murit; şi în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. –
34
Iobab a murit; şi în locul lui a împărăţit Huşam, din ţara temaniţilor. –
35
Huşam a murit; şi în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit.
36
Hadad a murit; şi în locul lui a împărăţit Samla din Masreca.
37
Samla a murit; şi în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu.
38
Saul a murit; şi în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39
Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; şi în locul lui a împărăţit Hadar. Numele cetăţii lui era Pau; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.
40
Iată numele căpeteniilor ieşite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor şi după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,
41
căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
42
căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
43
căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Aceştia sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor.
2 Samuel 8:14
A pus străji în Edom, a pus străji în tot Edomul. Şi tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David pretutindeni pe unde mergea.
2 Imparati 3:9
Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda şi împăratul Edomului au plecat; şi, după un drum de şapte zile, n-au avut apă pentru oştire şi pentru vitele care veneau după ea.
2 Imparati 8:20
Pe vremea sa, Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda, şi au pus un împărat peste ei.
Psalmi 108:9
Moab este ligheanul în care Mă spăl; Îmi arunc încălţămintea asupra Edomului; strig de bucurie asupra ţării filistenilor!”
Psalmi 108:10
Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom?