they arose
Iov 18:11
De jur împrejur îl apucă spaima şi-l urmăreşte pas cu pas.
Psalmi 48:4-6
4
Căci iată că împăraţii se adunaseră: doar au trecut împreună,
5
au privit-o, au înlemnit, s-au temut şi au luat-o la fugă.
6
I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere.
Psalmi 68:12
împăraţii oştirilor fug, fug, şi cea care rămâne acasă împarte prada.
Proverbe 21:1
Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. –
Proverbe 28:1
Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr. –
Ieremia 48:8
Pustiitorul va intra în fiecare cetate, şi nicio cetate nu va scăpa. Valea va pieri, şi câmpia va fi nimicită, cum a spus Domnul.
Ieremia 48:9
Daţi aripi Moabului să plece în zbor! Cetăţile lui sunt prefăcute în pustiu, nu vor mai avea locuitori.
their horses
Psalmi 20:7
Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.
Psalmi 20:8
Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare.
Psalmi 33:17
calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.
Amos 2:14-16
14
aşa că cel iute nu va putea să fugă, iar cel tare nu se va putea sluji de tăria lui, şi omul viteaz nu-şi va scăpa viaţa.
15
Cel ce mânuieşte arcul nu va putea să ţină piept, cel iute de picioare nu va scăpa, şi călăreţul nu-şi va scăpa viaţa;
16
iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul.”
and fled for their life
Numeri 35:11
să vă alegeţi nişte cetăţi care să vă fie cetăţi de scăpare, unde să poată scăpa ucigaşul care va omorî pe cineva fără voie.
Numeri 35:12
Aceste cetăţi să vă slujească drept cetăţi de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigaşul să nu fie omorât înainte de a se înfăţişa în faţa adunării ca să fie judecat.
Proverbe 6:5
Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului şi ca pasărea din mâna păsărarului…
Isaia 2:20
În ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur pe care şi-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la lilieci;
Matei 24:16-18
16
atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;
17
cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă;
18
şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina.
Evrei 6:18
pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,