And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth.
Geneza 10:8-12
8
Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ.
9
El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.”
10
El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear.
11
Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah
12
şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare. –
Mica 5:6
Ei vor pustii ţara Asiriei cu sabia şi ţara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de asirian, când va veni în ţara noastră şi va pătrunde în ţinutul nostru.