And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
Geneza 10:13
Miţraim a născut pe ludiţi, anamiţi, lehabiţi, naftuhiţi,
Geneza 10:14
patrusiţi, casluhiţi (din care au ieşit filistenii) şi pe caftoriţi.