Canaan
Geneza 9:22
Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi a spus celor doi fraţi ai lui afară.
Geneza 9:25
Şi a zis: „Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!”
Geneza 9:26
El a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, şi Canaan să fie robul lui!
Geneza 10:15-19
15
Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het;
16
şi pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi,
17
pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi,
18
pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăştiat.
19
Hotarele canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza, şi, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Leşa.
Sidon
Geneza 23:3
Avraam s-a sculat apoi dinaintea moartei sale şi a vorbit astfel fiilor lui Het:
Geneza 23:5
Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avraam:
Geneza 23:20
Ogorul şi peştera din el au fost întărite astfel lui Avraam ca ogor pentru înmormântare de către fiii lui Het.
Geneza 27:46
Rebeca a zis lui Isaac: „M-am scârbit de viaţă, din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă, dintre fetele lui Het, dintre fetele ţării acesteia, la ce-mi mai este bună viaţa?”
Geneza 49:30-32
30
în peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, în ţara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumpărat Avraam de la hetitul Efron, ca moşie de înmormântare.
31
Acolo au îngropat pe Avraam şi pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac şi pe Rebeca, nevasta lui; şi acolo am îngropat eu pe Lea.
32
Ogorul şi peştera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het.”
Exod 23:28
Voi trimite viespii bondăreşti înaintea ta şi vor izgoni dinaintea ta pe heviţi, canaaniţi şi hetiţi.
Iosua 9:1
La auzul acestor lucruri, toţi împăraţii care erau dincoace de Iordan, pe munte şi în vale, şi pe toată coasta Mării celei Mari, până lângă Liban, hetiţii, amoriţii, canaaniţii, fereziţii, heviţii şi iebusiţii,
2 Samuel 11:6
Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab: „Trimite-mi pe Urie, hetitul.” Şi Ioab a trimis pe Urie la David.