Shelah
Geneza 10:24
Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.
Geneza 11:12-15
12
La vârsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah.
13
După naşterea lui Şelah, Arpacşad a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.
14
La vârsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber.
15
După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.