Ophir
Geneza 10:29
pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.
1 Imparati 9:28
S-au dus la Ofir şi au luat de acolo aur, patru sute douăzeci de talanţi, pe care i-au adus împăratului Solomon.
1 Imparati 10:11
Corăbiile lui Hiram, care au adus aur din Ofir, au adus din Ofir şi foarte mult lemn de santal şi pietre scumpe.
1 Cronici 29:4
trei mii de talanţi de aur, de aur de Ofir, şi şapte mii de talanţi de argint curăţat, pentru îmbrăcarea pereţilor clădirilor,
Iov 22:24
Aruncă dar aurul în ţărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor!
Psalmi 45:9
Printre preaiubitele tale sunt fete de împăraţi; împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.
Isaia 13:12
Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir.
Havilah
Geneza 2:11
Numele celui dintâi este Pison; el înconjoară toată ţara Havila, unde se găseşte aur.
Geneza 25:18
Fiii lui au locuit de la Havila până la Şur, care este în faţa Egiptului, cum mergi spre Asiria. El s-a aşezat în faţa tuturor fraţilor lui.
1 Samuel 15:7
Saul a bătut pe Amalec, de la Havila până la Şur, care este în faţa Egiptului.