Shem
Geneza 11:10-26
10
Iată spiţa neamului lui Sem: La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop.
11
După naşterea lui Arpacşad, Sem a trăit cinci sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
12
La vârsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah.
13
După naşterea lui Şelah, Arpacşad a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.
14
La vârsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber.
15
După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.
16
La vârsta de treizeci şi patru de ani, Eber a născut pe Peleg.
17
După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
18
La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu.
19
După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani; şi a născut fii şi fiice.
20
La vârsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug.
21
După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice.
22
La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor.
23
După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
24
La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah.
25
După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice.
26
La vârsta de şaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.
Shelah
Luca 3:35
fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,