Kenan
Geneza 5:12-14
12
La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
13
După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
14
Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.
Luca 3:37
fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,
Cainan
Geneza 5:15-17
15
La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
16
După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
17
Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.
Luca 3:37
fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,
Maleleel
Geneza 5:18-20
18
La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
19
După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
20
Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.
Luca 3:37
fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,