Henoch
Geneza 5:21-24
21
La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
22
După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
23
Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
24
Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.
Evrei 11:5
Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
Iuda 1:14
Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,
Enoch
Geneza 5:25-27
25
La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
26
După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.
27
Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.
Luca 3:37
fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,
Mathusala
Geneza 5:28-31
28
La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29
El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”
30
După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.
31
Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.
Luca 3:36
fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,