Alian
Geneza 36:23
Iată fiii lui Şobal: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. –
Alvan, Shepho
Geneza 36:24
Iată fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. Ana acesta a găsit izvoarele calde în pustiu, când păştea măgarii tatălui său Ţibeon.