the kings
Geneza 36:31-39
31
Iată împăraţii care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel. –
32
Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom; şi numele cetăţii lui era Dinhaba. –
33
Bela a murit; şi în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. –
34
Iobab a murit; şi în locul lui a împărăţit Huşam, din ţara temaniţilor. –
35
Huşam a murit; şi în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit.
36
Hadad a murit; şi în locul lui a împărăţit Samla din Masreca.
37
Samla a murit; şi în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu.
38
Saul a murit; şi în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39
Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; şi în locul lui a împărăţit Hadar. Numele cetăţii lui era Pau; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.
Geneza 49:10
Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele.
Numeri 24:17-19
17
„Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set.
18
Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrăjmaşii lui. Israel face fapte mari.
19
Cel ce se naşte din Iacov domneşte ca stăpânitor şi pierde pe cei ce scapă din cetăţi.”