These are
Geneza 36:41-43
41
căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
42
căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
43
căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Aceştia sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor.