sons
Geneza 10:6
Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. –
Geneza 10:7
Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.
Put
Geneza 10:6
Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. –